MEOHUB

MeoHub na svém začátku

Partner:

Projekt MeoHub, který zaštiťuje silná a úspěšná společnost Meopta – Optika, s.r.o. zorganizoval prezentační den pro kandidátské společnosti, kde měly jedinečnou možnost obhájit své exportní záměry před odbornou porotou. Tohoto dne se účastnily firmy, které nabízejí konkurenceschopný produkt, mají zkušenost s expanzí mimo Českou republiku a především vůli uspět na dynamickém americkém trhu. Podporu má šanci získat pětice podnikatelských subjektů s největším potenciálem uspět na americkém trhu.

fotka 18.2.Kritéria pro výběr firem byla jasně daná, vytvořili jsme systém kvalitativních a kvantitativních parametrů, které se dotýkají jak finančního zdraví společnosti a její historie, exportních zkušeností na evropském či jiném trhu, ale také unikátnosti produktu určeného k expanzi, což je v konečné fázi ten nejdůležitější parametr. Zohlednili jsme ale i kvalitu managementu, protože společnost, která nevyšle kvalitního manažera do Ameriky, má velmi nízkou šanci na úspěch.

Celkový počet firem, které projevily o projekt vážnější zájem bylo více než 50.  S těmito společnostmi jsme komunikovali, zodpovídali jejich dotazy a rozebírali jejich exportní strategii. Oblasti zájmu kandidátských firem se velmi liší. Můžeme prozradit, že jsme obsáhli snad všechny myslitelné – namátkou software, výroba potravin, systémy pro inteligentní domy, mikrovlnné technologie, výroba bižuterie, textilní produkce. Na prezentaci do Přerova jsme pozvali 12 nejlepších kandidátských firem, které nejlépe vyhověly předpokladům úspěšného exportéra.

V hodnotící komisi jsme měli tu čest přivítat opravdu významné osobnosti, což bylo našim cílem protože pohled takto zkušených odborníků je velmi důležitý pro správné vyhodnocení potenciálu kandidátů. Porotu tvořili  CEO CzechInvestu  Karel Kučera, předseda představenstva AMSP pan Karel Havlíček, CEO Meopta Group Gerald Rausnitz, docentka Univerzity Tomáše Bati se specializací na oblast Podnikové ekonomiky Zuzana Tučková, finanční expertka společnosti Meopta Alena Moore a senior ředitel obchodu a marketingu společnosti Meopta Pavel Šťastný.

Podněty od poroty jsou zpracovány, ale nelze říci, že by nyní bylo cokoliv uzavřeno. V průběhu následujícího týdne budeme úspěšné kandidáty kontaktovat a začneme společně plánovat jejich vstup do amerického MeoHub.

Skoro by se dalo říci, že teprve nyní projekt opravdu začal.

Co je MeoHub?

Projekt MeoHub si klade za cíl minimalizovat bariéry vstupu na americký trh. Vybrané společnosti získají sídlo v New Yorku, včetně kanceláře pro manažera, asistenci při založení firmy, pomoc s administrativou, pomoc při získání víz, patentové a licenční poradenství, právní služby, zprostředkování obchodních kontaktů, případně zajištění skladových a výrobních prostor a logistické zázemí.