MEOHUB

Kandidáti

Partner:

BNR_3

Maximalizujeme pravděpodobnost vašeho úspěchu na americkém trhu. Společnosti musí mít unikátní produkt, musí mít za sebou zkušenosti z expanze na jiný než český trh a vysoký potenciál růstu. Více informací a parametrů účasti v projektu můžete najít v záložce přihlašovací formulář, kde je třeba vyplnit potvrdit formulář, abyste se mohli do projektu přihlásit.

  • Jste úspěšnou českou společností?
  • Máte výjimečný produkt?
  • Chcete, aby vaše podnikání rostlo?
  • Máte zkušenost s expanzí na jiný než český trh?
  • Uvítáte poradenství co zvýší využití potenciálu trhu?

Rádi budeme Vaším průvodcem na americkém trhu.

Výběr uchazečů

Přihlášené projekty budou posuzovány komisí, která se skládá ze zástupců top managementu společností Meopta a expertů z akademické I privátní oblasti, kteří mají hluboké zkušenosti s investičními projekty.

Klíčové parametry úspěšného uchazeče:

  • Potenciál produktu na trhu
  • Úroveň technologické vyspělosti produktu, atraktivita a inovativnost
  • Finanční zdraví společnosti (účetní data za poslední 3 roky)
  • Kvalita management týmu uchazeče
  • Kvalita business plánu

Pro přihlášení Vašeho projektu do MeoHub prosím vyplňte formulář.

Přihlašovací formulář zde

FAQ – Často kladené dotazy

Co je MeoHub?

MeoHub USA byl založen na podporu expanze malých a středních podniků na americký trh. Definuje největší bariéry expanze a odstraňuje je. Tento projekt augmentin cena je unikátní v tom, že v pozadí projektu je silná a úspěšná společnost Meopta – Optika, s.r.o., jejíž zkušenosti z velmi úspěšné expanze několika produktů na americký trh mohou partnerské firmy využít.

Jak se mohu přihlásit?

Přihlásíte se pouze online přes formulář na webu MeoHub (www.meohub.cz/join-in). Přihlášku je třeba vyplnit v angličtině.

Platí se za přihlášení do projektu?

Podání přihlášky je zcela zdarma.

Jak dlouho trvá přihlášení?

Pouze dobu, po kterou budete vyplňovat přihlašovací formulář, do kterého jsou však potřeba údaje, které je nutné připravit dopředu (finanční ukazatele firmy, business plán, životopisy management týmu, fotografie nebo videa vašich produktů). Po přihlášení Vám přijde potvrzovací email.

Podle jakých kritérií vybírá MeoHub firmy?

MeoHub si klade za cíl zvolit takové firmy co budou mít největší potenciál uspět na americkém trhu.

Klíčovými parametry úspěšného uchazeče jsou:

– Potenciál produktu na trhu

– Úroveň technologické vyspělosti produktu, atraktivita a inovativnost

– Finanční zdraví společnosti (účetní data za poslední 3 roky)

– Kvalita management týmu uchazeče

– Kvalita business plánu

Kolik nás to bude stát?

MeoHub funguje na bázi provize z úspěchu Vašeho new business na americkém trhu. Zdarma Vám poskytneme sídlo firmy, poradenství, kontakty na prověřené dodavatele. Pomůžeme Vám ochránit produkty, založit firmu, vyřídit patenty a víza pro váš management.  Hradit budete objednané služby a prezentační aktivity.

Musíme do pak do Ameriky vyslat svého člověka?

Pro úspěch projektu je přítomnost anglicky hovořícího managera projektu velmi důležitá. V MeoHub sídle bude pro manažera připravena kancelář, ze které může projekt expanze řídit.

V čem je MeoHub jiný než ostatní inkubátory?

MeoHub je zainteresovaný na výsledku, čož zajišťuje plné nasasazení pro úspěch vaší expanze. V New Yorku má kancelářskou, výrobní  a skladovou budovu, což umožnuje poskytnout fyzické sídlo firmy.

Je moje firma vhodným kandidátem?

Pokud máte unikátní a konkurenceschopný produkt, zkušenosti s expanzí mimo ČR a hlavně dostatečnou vůli uspět na americkém trhu, jste vhodným kandidátem.

Musím si založit firmu v USA?

Založení firmy v USA je pro vás při expanzi velmi výhodné. Jednak z důvodu, že ručíte jen do výše základního jmění nové firmy a neohrozíte tak mateřskou společnost, ale také z důvodu daňové optimalizace, snadné komunikace se zákazníky a jednodušší administrací obchodního styku (nedochází k mezinárodním převodům). Důležitým argumentem je pro založení i fakt, že Američané mají větší důvěru  k americkým firmám.

Kdo bude přihlášky hodnotit?

Přihlášené projekty budou hodnoceny na základě kvantitativních parametrů – zejména finančních ukazatelů a dále pak kvalitativních ukazatelů (unikátnost produktu, tradice firmy, produktové portfolio, kvalita managementu produktu, business plán). Pro posouzení potenciálu produktu na trhu a dalších kvalitativních ukazatelů vyžadujících vysokou odbornost a zkušenosti na obchodním poli jsme oslovili řadu předních českých a amerických odborníků z oblasti business, oborových organizací, zástupců státní správy a akademické sféry. Porota nebude zveřejněna, aby nemohlo za žádných okolností dojít k jejímu ovlivnění.

Jak bude docházet k výběru správných kandidátů?

Kandidátská firma se musí přihlásit, aby mohla být hodnocena. Přihlašování probíhá pouze přes přihlašovací formulář na webu www.meohub.cz, za přihlášení se neplatí žádný poplatek. Po uzavření přihlašování (31.1.2016) bude proveden předvýběr kandidátů dle kvantitativních parametrů (finanční ukazatele), kandidáti budou prověřeni v registru dlužníků a na příslušných finančních úřadech.  Do dalšího výběru postoupí zhruba 20 kandidátů, kteří budou nejlépe splňovat kritéria výběru. Tyto již bude hodnotit odborná porota a vybere dalších 5 firem, které dostanou pozvání do projektu MeoHub USA.